Fizikalna medicina

Nakon liječnikog pregleda i ustanovljavanja dijagnoze pristupa se fizikalnoj terapiji koja se sastoji od:

 • elektroterapije,
 • dijadinamske struje,
 • interferentne struje,
 • galvanizacije,
 • elektrostimulacije,
 • kotzove struje,
 • tens,
 • magnetoterapije,
 • ultrazvuka,
 • svjetosne terapije,
 • infracrvenih lampi.